نمایندگی فروش دکمه پیراهن

شرکت های تولیدی دکمه های پیراهن برای پخش دکمه های تولیدی خود چه تدابیری اندیشیده اند؟

معرفی چند نمونه از دکمه های پیراهن در بازار کنونی دکمه قابلمه ای بزرگ که برای پیراهن استفاده می شوند بسیار متنوع است زیرا پارچه هایی که برای پیراهن ها یه کار می رود مختلف هستند

ینابراین در خور همین پیراهن ها باید دکمه پرسی فلزی هم متفاوت باشند که اغلب این دکمه ها پلاستیکی و در سایز ریز مورد استفاده قرار می گیرند.