فروش پلی استایرن انبساطی در بورس رکورد زد

پلیمرهای مصنوعی از جمله پلی استایرن انبساطی در حال حاضر عمدتاً با کروماتوگرافی حذف اندازه (SEC) مشخص می شوند.

در چهار دهه گذشته، SEC تقریباً به طور کامل جایگزین روش‌های شکنش خسته‌کننده‌ای شده است که برای تعیین توزیع وزن مولکولی ماکرومولکول‌های مصنوعی استفاده می‌شد.

کروماتوگرافی حذف اندازه بر اساس تفاوت در دسترسی منافذ محیط جداسازی به مولکول‌هایی با حجم هیدرودینامیکی متفاوت است.

این روش داده های دقیق، قابل اعتماد و قابل تکرار را در مورد توزیع وزن مولکولی پلیمرهای محلول در مدت زمان کوتاهی ارائه می دهد.

به طور کلی، محیط جداسازی برای SEC باید بی اثر باشد، زیرا باید از تمام فعل و انفعالات بین املاح و فاز ساکن اجتناب شود. پ

مودم SEC از دانه‌های کوچک، صلب، پلیمری یا سیلیسی با اندازه منافذ کنترل‌شده برای جداسازی مولکول‌های متفاوت در حجم هیدرودینامیکی و محاسبه میانگین وزن‌های مولکولی و اطلاعات توزیع وزن مولکولی برای پلیمرهای مورد نظر استفاده می‌کند.

پلی استایرن

زمان‌های معمول جداسازی SEC اغلب در محدوده چند ده دقیقه است زیرا سرعت جریان کم است (معمولاً 1-2 میلی‌لیتر در دقیقه) برای دستیابی به بالاترین بازده ستون و مجموعه‌ای از ستون‌های نسبتاً بزرگ (معمولاً 2-4 ستون، هر 300 × 8 میلی متر در روز) با حجم های خالی بزرگ اغلب برای دستیابی به وضوح مورد نظر استفاده می شود.

علیرغم موفقیتی که اخیراً گزارش شده است [3]، دستیابی به شتاب قابل توجهی از جداسازی SEC واقعی دشوار است.پیوند هیدروژنی در پلیمرها
ما اشاره کردیم که پیوند هیدروژنی بین مولکولی به طور چشمگیری بر خواص درشت مولکول های طبیعی تأثیر می گذارد. برخی از پلیمرهای مصنوعی نیز پیوند هیدروژنی گسترده ای بین زنجیره های پلیمری دارند.

استحکام قابل توجه پلی آمیدهایی مانند نایلون 66 و کولار به دلیل پیوند هیدروژنی است. میزان پیوند هیدروژنی در نایلون 66 تحت تأثیر انعطاف‌پذیری زنجیره و ساختار اطراف پیوندهای کربن کربن است.

حداکثر تعداد پیوندهای هیدروژنی تنها در صورتی تشکیل می شود که نایلون 66 در ترکیب ضد ضد باشد.

کولار، که در جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود، به طور گسترده پیوند هیدروژنی دارد زیرا حلقه معطر و پیوند آمیدی، ترکیب را به بهترین شکل برای تشکیل حداکثر تعداد پیوندهای هیدروژنی محدود می‌کند.