فروشگاه دکمه لباس چینی

دکمه های لباس های چینی در چه مکان هایی به فروش می رسند؟

دکمه قابلمه ای بزرگ لباس های چینی در چه رنگ هاییاغلب می باشند؟

یکی از ابزار های مهمی که در خیاطی ها مورد استفاده قرار می گیرند دکمه پرسی فلزی می باشند که علاوه بر اینکه در داخل کشور تولید می شوند از کشور چین نیز وارد بازار های ایران می شوندکه دارای تنوع رنگی بالایی می باشند و این دکمه ها اغلب در فروشگاه های بزرگ و مغازه ها به فروش می رسند.