صادرات دکمه لباس چینی

دکمه قابلمه ای بزرگ  لباس چینی به کدام کشور ها صادر می شوند؟ دکمه های لباس چینی چگونه دکمه هایی می باشند؟

یک نمونه از دکمه هایی که از کشور های خارجی وارد ایران می شوند دکمه های چینی می باشند که در مدل های مختلفی تولید می شوند.

این دکمه پرسی فلزی به کشور های مختلفی صادر می شوند که از نظر ظاهری بسیار زیبا هستند و در رنگ های گوناگون عرضه می شوند و در لباس ها مورد استفاده قرار می گیرند.