تولید جدید ترین دکمه کت

تولید جدیدترین دکمه کت در کدام تولیدی ها می باشد؟ دکمه قابلمه ای بزرگ که برای کت ها استفاده می شوند معمولا از کدام نوع دکمه ها می باشند؟
یک نمونه از دکمه ها که در کت ها استفاده می شوند دکمه های پایه دار می باشند که در قسمت زیرین خود حلقه هایی دارند که معمولا دوخت در این دکمه ها مشخص نیست و دکمه بالاتر از پارچه قرار می گیرند که تولبد این دکمه پرسی فلزی در تولیدی های دکمه در سطح کشور می باشند.