با استفاده از لامپ اشکی پارس کیمیا اتاق خوابتان را ضدعفونی کنید

دمای رنگ لامپ اشکی پارس کیمیا به طور قابل توجهی بر روحیه و عملکرد یک فرد تأثیر می گذارد. هنگام انتخاب لامپ ها، به خصوص برای مصارف خانگی و محل کار، برچسب آن را به دقت مطالعه کنید.

به یاد داشته باشید که رنگ های گرم باعث آرامش می شوند و رنگ های سرد شادی و عملکرد. اما در مقادیر زیاد، نور سرد سیستم عصبی و بینایی را تحت فشار قرار می دهد. می توانید در مقاله در مورد دمای رنگ بیشتر بخوانید.

طول عمر لامپ اشکی: این تعداد ساعاتی است که منبع نور دوام می آورد. بسته بندی معمولا نشان دهنده طول عمر در شرایط ایده آل است. در واقع، ممکن است با آنچه توسط سازنده اعلام شده متفاوت باشد. عمر مفید لامپ های خانگی محبوب در جدول نشان داده شده است.

برای بسیاری از مدل های منابع نور، روشنایی با گذشت زمان کاهش می یابد. این به دلیل فرآیندهای فیزیکی است که خود درخشش را ممکن می کند. این لامپ اشکی، تخلیه گاز می باشد.

لامپ

زاویه پراکندگی نور این زاویه ای است که در آن شار نوری واگرا می شود. یک لامپ رشته ای در تمام جهات در 360⁰ می درخشد.

اما همه انواع منابع نوری نمی توانند یکسان به رخ بکشند. به عنوان مثال، با توجه به ویژگی های طراحی led (و انواع دیگر)، زاویه پراکندگی از 30⁰ تا 360⁰ است.

بر اساس وظیفه لامپ اشکی، زاویه بهینه انتخاب می شود. برای روشنایی نقطه ای 30⁰ کافی است و برای روشنایی عمومی بهتر است حداکثر زاویه را انتخاب کنید.

ضریب ریپل (سوسو زدن): یکنواختی نور را مشخص می کند. بر حسب درصد اندازه گیری می شود. هرچه این ضریب کمتر باشد، شار نوری صاف تر، چشم ها کمتر خسته خواهند شد.

در حالت ایده آل، برای خانه و محل کار، باید منابع نوری با ضریب ریپل حدود 5 درصد انتخاب کنید. لامپ هایی با ضریب بیش از 35 درصد برای چشم خطرناک هستند.

لامپ اشکی: اولین منبع نور مصنوعی که توسط تی. ادیسون در پایان قرن نوزدهم اختراع شد. درخشش بر اساس عبور جریان از یک رشته تنگستن است.

فیلامنت تا 3000⁰С گرم می شود و شروع به درخشش می کند. سیم پیچ تنگستن در یک فلاسک شیشه ای قرار می گیرد که با گازهای بی اثر یا خلاء پر شده است.