اثرات فیزیولوژیکی فنولیک روغن زیتون در بدن

رژیم غذایی مدیترانه ای با کاهش بروز تصلب شرایین، بیماری های قلبی عروقی و انواع خاصی از سرطان همراه است و مزایای ظاهری سلامتی تا حدی به مصرف رژیم غذایی روغن زیتون بکر توسط جمعیت های مدیترانه ای نسبت داده شده است.

بیشترین علاقه اخیر بر روی ترکیبات فنلی فعال بیولوژیکی که به طور طبیعی در روغن زیتون فرابکر بدون بو بکر وجود دارد متمرکز شده است.

مطالعات نشان داده اند که فنولیک های روغن زیتون اثرات مثبتی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی مانند لیپوپروتئین های پلاسما، آسیب اکسیداتیو، نشانگرهای التهابی، عملکرد پلاکتی و سلولی و فعالیت ضد میکروبی دارند.

احتمالاً مصرف منظم رژیم غذایی روغن زیتون فدک 1 لیتری بکر حاوی ترکیبات فنلی در فواید سلامتی مرتبط با رژیم مدیترانه ای آشکار می شود.

این مقاله دانش فعلی در مورد اثرات فیزیولوژیکی فنولیک روغن زیتون را خلاصه می کند. علاوه بر این، تعدادی از عوامل توانایی تأثیرگذاری بر غلظت فنلی در روغن زیتون بکر را دارند، بنابراین درک این عوامل به منظور حفظ فواید ضروری ترکیبات فنلی روغن زیتون برای ارتقای سلامت ضروری است.

روغن زیتون، یک محصول غذایی سنتی با هزاران سال سابقه، پیوسته به سمت بازار جهانی رقابتی تر در حال تکامل است.

روغن زیتون به عنوان یکی از مواد غذایی که در رشته های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، هنوز برای رویارویی با برخی آسیب پذیری ها و چالش ها به فعالیت های تحقیقاتی فشرده نیاز دارد.

این دیدگاه برخی از آنها را توصیف می‌کند و چشم‌اندازی از تحقیقات روی روغن زیتون پخت و پز 1401 را برای آینده نزدیک نشان می‌دهد و جنبه‌هایی را که برای درک بهتر و حفاظت از این روغن خوراکی مرتبط هستند، گرد هم می‌آورد.

برای انجام فوری‌ترین چالش‌ها، برخی از استراتژی‌های ممکن با بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های تحلیلی، با در نظر گرفتن شش حوزه، ترسیم شده‌اند:

1. پرورش زیتون

2. فرآوری، محصولات جانبی و مسائل زیست محیطی

3. کیفیت حسی روغن زیتون فرابکر

4. خلوص، احراز هویت، و قابلیت ردیابی

5. بهداشت و تغذیه

6. مصرف کنندگان

تحقیقات آینده، علاوه بر دستیابی به آن چالش‌ها، درک برخی از جنبه‌هایی را که هنوز موضوع بحث و مناقشه در میان دانشمندان متمرکز بر روغن زیتون است، افزایش می‌دهد.

 • منابع:
  1. Chemistry and Health of Olive Oil Phenolics
 • تبلیغات: 
  1. با استفاده از کابل رشد درختان را سریع تر کنید
  2. کاربرد اجاق گاز در روشن کردن کامیون در هوای سرد!
  3. استفاده از تی بگ برای تهیه اسلایم
  4. قانون جذب سریع جدید رایگان